Решения:

по т.3-Обсъждане за предприемане на действия , относно: високите цени на торовете.

Изпращане до Управителният съвет на НАЗ тревожен сигнал, относно: липсата на азотни торове за зърнопроизводството, както и за другите растениевъдни производства. Настояваме за правителствен отговор.

по т.4- Приключване на стопанската 2020/2021година- резултати.

Считаме, че приключваме една добра, откъм производствени резултати стопанска година, която частично компенсира слабата миналогодишна година.Нарастването на цените на всички консумативи ще оскъпи следващата стопанска година.