На 19.02.2024г. в хотел „Мистрал“, гр. Балчик се проведе РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006”.

На събранието по покана на Управителният съвет на Сдружението присъстваха:

г-н Илия Проданов - Председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите;

г-жа Аделина Стоянова - Директор на дирекция „Директни плащания“;

инж. Десислава Иванова - Директор на ОД “Земеделие“ гр.Добрич;

г-жа Надя Янчева - Началник на ОСЗ гр. Генерал Тошево и

г-жа Таня Илиева - Началник на ОСЗ гр. Балчик.

С едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на Апостола на свободата Васил Левски по повод 151-години от обесването му.

Председателят на Сдружението г-н Коста Костов, представи доклад за дейността на Управителния съвет.

Г-н Калин Георгиев представи отчет за дейността на Контролния съвет.

Всички членове приеха единодушно отчета на Контролния съвет и доклада на Управителния съвет.

В обстоен разговор и дискусия с Председателят на НАЗ г-н Илия Проданов се обсъдиха въпроси свързани с подписаното Споразумение между НАЗ, БАК и МС, МЗХ, ДФЗ,  разяснение относно прилагането на държавната помощ, както и работата на НАЗ.

Предложено бе да бъде създаден „експертен съвет“ към ръководството на НАЗ.

С г-жа Аделина Стоянова се обсъдиха промените в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027г., предстоящата кампания по директни плащания 2024г., прилагането на ДЗЕС 6,7,8, Еко схеми, и др.

 

Членовете на Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ се обединиха в това да продължат да защитават поминъка на българските земеделски производители.