На 17.02.2023г. „Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“ проведохме Редовно общо отчетно събрание за 2022 г. в Добруджански земеделски институт. 
                                                       
 Председателят на Управителният съвет Коста Костов представи доклад за дейността на Асоциацията през отчетния период. 
 Председателят на Контролният съвет Стелиян Стоянов представи Годишния финансов отчет за 2022г., като подчерта, че тази година се навършват двадесет и три години от създаването на Сдружението.   
 Обсъдихме кризата в сектор „Зърнопроизводство“, която е породена от интензивния внос на зърнени и маслодайни култури от Украйна, както и мерките, които трябва да бъдат предприети. Членовете на Сдружението изразиха и своето безпокойство от новите изисквания заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027г.
  На събранието присъства директорът на Добруджански земеделски институт доц. д-р инж. Илия Илиев и представители на научния екип на института.
 „Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“ е партньор на Добруджански земеделски институт по съвместен проект по Мярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1. „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
                                                      
 Доц. д-р инж. Илия Илиев коментира състоянието на посевите, че те „все още се държат въпреки липсата на снежна покривка, но ако засушаването продължи, ще се надяваме на пролетните валежи“. Като най-тежък проблем за земеделските стопани към настоящия период той определи трудната реализация на селскостопанската продукция. Сподели и желанието си за постоянна връзка между Асоциацията и Добруджански земеделски институт за решаване на проблемите в зърнопроизводството.
 Общото събрание на Асоциацията гласува единодушно предоставяне на финансова помощ за пострадалите от земетресенията в Република Турция и Сирия под формата на дарение.