Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) настоява дъержавата да изпълни поетия ангажимент към аграрния сектор.

Ако не се изпълни договореното: НАЗ заявява готовност за нови протестни действия

   Страстите преди срещата на над 60 браншови организации със служебен премиер, Димитър Главчев и току-що положилия клетва служебен министър на земеделието, Георги Тахов се нажежават. 
   Преди нея Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) е провела извънредно заседание на Управителния съвет на организацията.
   "Това, което Управителният съвет на НАЗ, състоящ се от 21 регионални организации, взе като решение е да остане непоколебима готовността ни да отстояваме разписаната в Споразумението от 12.02.2024 г. финансова помощ в подкрепа на земеделските производители.
   Управителният съвет гласува мандат на председателя по време на срещата, той да отстоява цялостното изпълнение на Споразумението от страна на властта и да не допуска компромисни решения по отношение на финансовата или законодателната част от договореното". 

   Разписаният документ е задължение не на конкретни лица, а на институциите, а именно – Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“, отбелязват от организацията. 
   "Фокусът на НАЗ не е единствено върху финансовата помощ и настоява да се продължат начертаните до момента политики в земеделието, като подобряването на поземлените отношения, регламентирането на дългосрочните договори за арендуване на земеделската земя, разработването на закон за браншовите организации, определянето на напояването като национален стратегически приоритет и облекчаването на екологичния натиск, които водят сектора към устойчивост и конкурентоспособност в дългосрочен план и настояваме те да бъдат следвани, така както е разписано и в Споразумението от 12.12.2024год. между властта и земеделските организации.
   НАЗ настоява държавата да изпълни поетия ангажимент към аграрния сектор. До подписването на Споразумението се стигна след редица мащабни протести на земеделските производители в цялата страна и при неизпълнение на договореното НАЗ заявява готовност за иницииране на нови протестни действия". 


Източник: по материали от Agri.bg