На 19.04.2024год. в с. Арбанаси, бе проведено заседание на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), където бе пояснено, че помощите за Украйна, които бяха oдобрени по - рано, ще бъдат изплатени най - късно до 14.05.2024год.

От Управителния и Контролния съвет
АБЗ 2006, гр. Ген. Тошево