Днес,14.06.2019г.в гр.Генерал Тошево, се проведе среща между членовете на „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ и пчелари от областта.

На срещата бяха обсъдени мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

Бяха направени предложения за промяна в нормативната уредба, които биха могли да сведат до минимум измирането на пчелите в резултат на употребата на продукти за растителна защита при провеждането на растителнозащитните дейности и намаляване на административната тежест.

Членовете на Асоциацията и пчеларите се обединиха, в това да продължават да поддържат добрата комуникация помежду си.