1. Стелиян Иванов Стоянов- председател на УС
2. Коста Иванов Костов
3. Валентин Димитров Вълчев
4. Боян Стоянов Стоянов
5. Младен Савов Мартинов