23.02.2017г. гр.Балчик „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ гр.Генерал Тошево, едно от двайсетте регионални сдружения, членуващи в Националната асоциация на зърнопроизводителите, проведе информационен семинар по важни за земеделието въпроси. Събитието се предхождаше от Годишно отчетно общо събрание на сдружението, като основната му цел беше възможност за обсъждане и информиране на актуални теми в бранша.

Като гости присъстваха председателят на НАЗ Светослав Русалов, Свилен Костов – досегашен заместник-министър на земеделието, експертите от МЗХ, дирекция “Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ – Симеон Кузманов и Христо Христов, както и Тодорка Макарова, директор на Областна дирекция „Земеделие“, гр.Добрич.

По време на семинара бяха обсъдени важни за българските зърнопризводители теми като: кампанията за Директни плащания 2017 г., наскоро приетите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, проекта на Кодекс на поземлените отношения, обеззаразяването на семената за пролетната сеитба, невъзможността от реално очертаване на площите в ИСАК, неприетия закон за браншовите организации, подобряване нивото на експертност на НАЗ, бъдещата визия на земеделието в България и Общата селскостопанска политика след 2020г., и др.