На 01.02.2018г. директорът на РИОСВ-Варна издаде решение по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за неодобрение на инвестиционното предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв.км в блок „Добрич“ за проучване и добив на природен газ на територията на област „Добрич“ с възложетел „Русгеоком БГ“ЕАД (включващо четири участъка:“Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“, „Рогозина изток“).

Решението за неодобрение може да видите на:

http://www.riosv-varna.org/Prevantivna%20dejnost/OVOS-EO/VA-1-2018.pdf