На 03.01.2018г. от 14,00 ч. се проведе среща между представители на НАЗ,“Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“/ Светослав Русалов, Коста Костов, Боян Стоянов, Красимира Крумова/, инициативен комитет против добива на природен газ, местната власт на Генерал Тошево и министрите на енергетиката Теменужка Петкова, на околната среда и водите Нено Димов , на земеделието, горите и храните Румен Порожанов.

На срещата бяха осъдени рисковете, които крие осъществяването на инвестиционното намерение за добив на природен газ в Добруджа за околната среда и здравето на хората.

Министър Петкова посочи като основен преоритет на правителството опазване на здравето на хората и увери присъстващите, че съгласно Закона за подземните богатства, Министерството на енергетиката няма да предприеме никакви действия по издаване на търговско откритие за добивни дейности в блок“Добрич“ преди получаването на становището по Оценка на въздействие върху околната среда от РИОСВ гр.Варна.