„Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“ официално откри започването на селскостопанската жътвена кампания по прибирането на зърнените култури.

С автентичен ритуал по зажънване и молебен за берекет, отслужен от отец Тодор, кооперацията в село Равнец, с председател Ивайло Калчев, постави началото на тазгодишната жътвена кампания. На събитието присъстваха членове на Сдружението , представители на местната власт, както и други арендатори от Община Генерал Тошево.

По стар български обичай жътвата беше открита от самодейки, облечени в типични добруджански носии,с ритуално зажънване със сърпове, народни песни и пожелания за берекет.


Снимки: