По повод публикуваното на сайта на Министерството на енергетиката съобщение от проведената среща на 20.10.2017 г. между представители на Министерството на енергетиката, НАЗ, „Русгеоком БГ“ ЕАД, и Министерството на околната среда и водите, в което се твърди, че

 

„…“Русгеоком БГ“ АД и зърнопроизводителите от добричкия регион постигнаха съгласие регулярните срещи между тях да продължат, за да се разсее всякакво съмнение, че околната среда може да бъде замърсена от евентуален бъдещ добив на газ.“

 

НАЗ и „Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“ (Генерал Тошево) категорично заявяват, че обществеността е въведена в заблуждение чрез изопачена интерпретация на резултатите от проведените разговори. НАЗ и „Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“ (Генерал Тошево) потвърждават, че ще продължат участието си в обществените обсъждания и че съгласие за продължаване на срещите, с цел „да се разсее всякакво съмнение, че околната среда може да бъде замърсена от евентуален бъдещ добив на газ“ не е постигнато и не е било повод за проведената среща.

 

„Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“, както и НАЗ, по време на цялата среща на 20.10.2017 г. и на всички проведени досега обществени дискусии поддържат своята позиция за прекратяване на инвестиционните намерения на „Русгеоком БГ“ ЕАД за добив на природен газ на територията на община Генерал Тошево.