16.02.2018г. гр.Балчик „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006“ гр.Генерал Тошево, едно от двайсетте регионални сдружения, членуващи в Националната асоциация на зърнопроизводителите, проведе информационен семинар по важни за земеделието въпроси. Събитието се предхождаше от Годишно отчетно общо събрание на сдружението, като основната му цел беше възможност за обсъждане и информиране на актуални теми в бранша.

Като гости присъстваха председателят на Института за агростратегии и иновации и бивш заместник- министър на земеделието и храните Светлана Боянова, Пламен Абровски – юрист, експерт ОСП в Института за агростратегии и иновации, който е работил пет години в Представителството на България в Брюксел.

Професор д-р Маргарита Нанкова от Добруджанския земеделски институт представи книгата „ Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България“, като всички членове на Сдружението получиха книгата и ценни съвети за плодородието на почвите в Добруджа.

По време на семинара бяха обсъдени важни за българските зърнопризводители теми като: кампанията за Директни плащания 2018г., бъдещата визия на земеделието в България и Общата селскостопанска политика след 2020г. Бяха обсъдени проблеми като неприетия закон за браншовите организации, обеззаразяването на семената за пролетната сеитба, нови изисквания за поддържане на екологично насочени площи, и др.