На 17.12.2017г. след проведен референдум в Община Генерал Тошево- 96,91% от гласувалите отговориха с „да“ на въпроса „Против ли сте Община Генерал Тошево чрез Общинския съвет или кмета на общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства: нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци?“

172 бр. бюлетини или 2,58% от гласоподавателите дадоха отговор „не“, а 0,51% от гласовете са невалидни/15бр. от пликовете са празни и 19 бр. без отбелязан отговор или с два отбелязани/

Избирателната активност в деня на референдума е 52,78% или 6 671 души от имащите право на глас 12 654 жители на община Генерал Тошево.

 

ДА“ ПРОТИВ СМЕ ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА ЕДНА ОТ НАЙ-ПЛОДОРОДНИТЕ ПОЧВИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА.

ДА“ ПРОТИВ СМЕ ВОДАТА НИ ДА БЪДЕ ЗАМЪРСЕНА.

ДА“ ПРОТИВ СМЕ ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН ОСНОВНИЯ ПОМИНЪК НА НАС ДОБРУДЖАНЦИТЕ – ЗЕМЕДЕЛИЕТО.

ДА“ ПРОТИВ СМЕ ДОБИВА НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ДОБРУДЖА, НЕЙНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ И ЗАСТРОЯВАНЕ С ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ, КОЕТО ЩЕ ОКАЖЕ ПАГУБНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА В ЖИТНИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ НАШИ ЧЛЕНОВЕ, НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И НА ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПАТА В СТРАНАТА.

ТОЗИ РЕФЕРЕНДУМ Е НАШИЯТ ГЛАС, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЧУТ!

АКО НЕ БЪДЕ ОТТЕГЛЕНА ТАЗИ БЕЗУМНА, ВРЕДНА И С НИЩО НЕ ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА ДЕЙНОСТ – НИЕ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ СМЕ РЕШИЛИ И СМЕ ГОТОВИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПРОТЕСТИ В ДОБРУДЖА И В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ!

ДЕНЯТ НА ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН ЕФЕКТИВЕН ПРОТЕСТ ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН ОТ НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.

 

НИЕ, ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО!