На ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на "Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006", което се проведе на 16.10.2017г. с членове от общините Генерал Тошево, Балчик, Добричка, Каварна, Тервел, Шабла се взе решение за ефективен протест  със селскостопански машини в 9,00 часа на 28.10.2017г. пред сградата на Община Генерал Тошево.
Ефективният протест е срещу инвестиционното предложение за Разработка и усвояване на находище "Спасово" в блок "Добрич", включващо четири участъка:Рогозина, Чернооково, Калина и Рогозина изток".