На 12.06.2020г. се проведе среща между представители на научния екип на ДЗИ и членовете на Управителния и Контролния съвет на „Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“.

Срещата беше инициирана след заседание на УС на „АБЗ 2006“ във връзка със смущаващи изявления пред медиите на представители на ДЗИ по адрес на компетентността на земеделските стопани и поради това, че „се манипулира общественото мнение, че зърнопроизводителите не си вършат добре работата “.

 Ние като производители и хора с ангажимент към своите колеги, работници, семейства и всички, които са ни гласували доверие да поверят земите си на нас, макар и обвинени в некомпетентност по отношение на избора на сортова структура и технология на отглеждане, смятаме, че проявяваме правилно и отговорно отношение към зърнопроизводството. Основният проблем на фермерите тази година не е нашата некомпетентност, а сушата като непреодолима сила.

Директорът на Добруджанския земеделски институт доц. Илиев- поясни, че в стремежа към по-ефективна реклама е възможно да се кажат неща, които могат да се тълкуват по различен начин, но сега е моментът ДЗИ да рекламира своите сортове.
Изказвания бяха направени от проф.Иван Киряков и доц.Галина Михова.

В края на срещата научния екип на ДЗИ и членовете на Асоциацията се обединиха около мнението за основния проблем през настоящата година - голямата суша като непреодолима сила.

Искрено се надяваме занапред да не се получават недоразумения между земеделските производители и селекционериете от ДЗИ, като представители на науката.